| Naslovna | kontakt |  
S E K T O R I
Tehnicko razvojni poslovi
Odrzavanje vodovoda i kanalizacije
Gradska higijena i zelenilo
Ekonomski i opsti poslovi
FINANSIJISKI IZVESTAJI:

2005. GODINA

2006. GODINA

2007. GODINA

KORISNI LINKOVI:
www.vodovod-ue.co.yu
www.bvk.co.yu
www.cistocans.co.yu
www.jkpgm.co.yu
www.mpalsg.sr.gov.yu
www.msp.org.yu
www.gtz.org.yu

 

 
 
 

O NAMA:            DOBRO DOSLI NA ZVANICNI SAJT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZECA "NAS DOM" POZEGA

Istorijat

Direktori JKP-a

Podaci o zaposlenima

Podaci o preduzeću

 

Za izvršavanje poslova iz oblasti komunalnih delatnosti 30.decembra1953. godine osnovana je Privredno komunalna ustanova.Ustanova je 1973. godine promenila naziv u Komunalno stambeno-zanatsko preduzeće, zatim 1976.godine u Komunalno preduzeće "Naš dom" Požega, potom 1980. godine u Komunalnu radnu organizaciju "Naš dom", a 29.12.1989. godine odlukom Skupštine opštine Požega, osnovano je Javno komunalno preduzeće "Naš dom" Požega.

 

Preduzeće je osnovano radi obavljanja komunalnih delatnosti koje su nezamenljiv uslov života i rada građana i rada drugih organizacija, odnosno preduzeća na području grada Požege.

 

Osnovne delatnosti preduzeća su distribucija vode, odstranjivanje otpadaka i smeća, uređenje parkova i rekreativnih površina, pogrebne i pratećea aktivnosti, izgradnja hidrograđevinskih objekata, reciklaža otpada i drugo.

U protekle 54. godine, na čelu preduzeća nalazili su se:

  • Nikola Božović, od 1953. do 1971. godine

  • Miloš Korać, od 01.03.1972. do 31.07.1993. godine

  • Dušan Štulović, od 02.08.1993. do 07.07.1997. godine

  • Milan Aćimović, od 08.07.1997. do 21.02.2001. godine

  • Dragan Đoković, od 22.02.2001. do 31.12.2004. godine

 

Slobodan Jovanović, dipl.inž.šumarstva

od 01.01.2005 do 13.06.2007. godine

 

 


Miljko Kragović, dipl.ecc

od 14.06.2007. do 28.05.2009. godine

 

 

                      Zoran Đoković, dipl.inž.geol.

                      od 29.05.2009. godine i dalje     

 

JKP "Naš dom" danas ima 104 zaposlena i njihova kvalifikaciona struktura data je u tabeli:

R.br. 

Kvalifikacija  

Broj

1.

 NK 

14

2.

 PK 

29

3.

 KV 

31

4.

 SSS 

16

5.

 VKV

0

6.

 VS 

5

7.

 VSS

9

 

 UKUPNO:

104

Raspored kadrova po sektorima je dat u tabeli.

Sektor - služba

Broj radnika

Direktor

1

Sektor za tehničko razvojne poslove

22

Sektor za održavanje vodovoda i kanalizacije

13

Sektor gradske higijene i zelenila

44

Sektor za ekonomske i opšte poslove

25

UKUPNO:

104

Struktura zaposlenih po godinama života i godinama radnog staža, data je u tabeli.

Godine života

Broj radnika

Godine radnog staža

Broj radnika

Do 25

5

Do 5

7

26 – 30

9

5 – 10

16

31 – 35

16

10 – 15

14

36 – 40

19

15 – 20

17

41 – 45

12

20 – 25

9

46 – 50

25

25 – 30

23

51 – 55

11

30 – 35

11

Preko 55

7

Preko  35

7

 

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre sa punim poslovnim imenom "NAŠ DOM" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE, ZELENA PIJACA 7, POŽEGA.

Šifra delatnosti: 3600

Matični broj: 07239408

Registarski broj: 0817239408

PIB: 101004247

Tekući računi JKP-a:

Komercijalna banka, a.d. Beograd, filijala Požega

                          205-89615-30

 

Univerzal banka, a.d. Beograd

                           290-11891-69

 

Vojvođanska banka, a.d. Novi Sad, filijala Požega

                            355-1002080-15

 

Intesa banka, filijala Požega

                          160-926389-56

                          160-117000-22

 

Alpha banka, a.d. Beograd, filijala Požega

                           180-0618390101500-78

 

Agro banka, a.d. Beograd, filijala Požega

                           245-2330-28

 

 

 

S L U Z B E
   DEZURNE SLUZBE:

   Vodo instalater:
          065/9202222
   Elektricar:
          065/9201129
   Vozac pogrebnog vozila:
          065/9201123
           031/812537 
    Prodavnica pogrebne opreme:
          065/9201122
           031/825037
    Informacije i prijava sahrane:
           065/9201121

 
RADNO VREME BLAGAJNE:

RADNIM DANOM OD 7-15h
SUBOTOM OD 8-12h

D O W N L O A D:
Novo gradsko groblje
Staro gradsko groblje
 
A N K E T A:

 

ANKETA:
Da li ste zadovoljni uslugama JKP-a:

Zadovoljan sam.
Mogle bi biti bolje usluge.
Nezadovoljan sam.
Nisam razmisljao o tome.
 

 Javno Komunalno Preduzece "Nas Dom" Pozega
web: www.jkpnasdompozega.co.yu e-mail: jkpnasdom2@ptt.yu